Spring naar inhoud

Nl Nederlands, En English, Fr Français, Es Español, Tr Türkçe, Ar العربية, Pl Polski, So Soomaaliya, Bb Tamazight, An Papiamento, Er Tigrinya, Ku Kurdish,
  • Sociaal Wijk Team

    Sociaal Wijk Team: Informatie, advies en ondersteuning

    Dordrecht heeft vijf Sociale Wijk Teams. Alle Dordtenaren kunnen bij de teams terecht met vragen over bijvoorbeeld opvoeden en.....

     
  • Bibliotheek en VoorleesExpress

    Bibliotheek en Voorlees­Express

    Voorlezen en lezen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het bevordert de taalvaardigheid en het.....

     
  • Gezondheid, Ontwikkeling en Opvoedondersteuning

    Gezondheid, Ontwikkeling en Opvoedondersteuning

    In Nederland houden diverse organisaties zich bezig met opvoedondersteuning en de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Op het.....

     
  • Taalles

    Taalles

    In het Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de samenleving. Dat geldt.....

     
  • Vluchtelingenwerk

    Vluchtelingenwerk in Dordrecht

    Asielzoekers en vluchtelingen worden in Dordrecht ondersteund door VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Professionele.....

     
  • Sport Spel en Creativiteit

    Sport, spel en creativiteit

    In Dordrecht is voor kinderen van alles te doen op het gebied van sport, spel en creativiteit. Er zijn sportaanbieders met.....

     
  • VVE en Ouderbetrokkenheid

    VVE & Ouder­betrokken­heid

    VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie, en is voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. VVE vindt plaats op.....