Spring naar inhoud

Biblioteka I czytanie z (VoorleesExpress)

Nl Nederlands, En English, Fr Français, Es Español, Tr Türkçe, Ar العربية, Pl Polski, So Soomaaliya, Bb Tamazight, An Papiamento, Er Tigrinya, Ku Kurdish,


Czytanie książek jest bardzo istotne w rozwoju dziecka. To stymuluje rozwój języka, koncentracjie i fantazjie.  W Dordrechcie biblioteka AanZet i VoorleesExpress Dordrecht biorą w tym aktywny udziaƚ.  Stymulują rodziców do aktywnego czytania w domu. Biblioteka AanZet organizuje projekty dla dzieci w wieku od 0 do 12 roku życia i dla ich rodziców.  Te projekty są kontynuowane w przedszkolach, żƚobkach i szkoƚach podstawowych.  Dzieci w wieku  3 do 8 roku biorą udziaƚ w czytaniu  z wolentariuszami, gdzie wspaniaƚe historie są opowiadane.  VoorleesExprees Dordrecht jest dla dzieci w wieku od 2 do 8 roku życia i ich rodziców.  Raz w tygodniu, wolentariusz przychodzi do domu i razem z dziećmi czyta ksiażki. Przekazuje informacjie dla rodziców i daje instrukcjie w jaki sposób najlepiej czytać książki  razem z dzieckiem po holendersku lub w ich wƚasnym  języku.  Szkoƚy podstawowe i przedszkola prowadzą i zaƚatwiają zgƚoszenia do VoorleesExpress Dordrecht.

Dzieci biorące udziaƚ w czytaniu lepiej funcjonują w szkole i mają wieksze możliwoście w życiu spoƚecznym.


Website van  BibliotheekAanzet

Website van  Voorleespret (voorleesexpress)