Spring naar inhoud

Uchodzcy w Dordrecht

Nl Nederlands, En English, Fr Français, Es Español, Tr Türkçe, Ar العربية, Pl Polski, So Soomaaliya, Bb Tamazight, An Papiamento, Er Tigrinya, Ku Kurdish,


VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland pomaga  ludziom wprowadzjacym się do Dordrecht. Czesto są to osoby z Syri i Eritrei.  Wielu profesionalistów i wolentariuszy pomaga i prowadzi te osoby  podczas trajektu od przyjazdu do samodzielności.

VluchtelingenWerk pomaga w praktycznych rozwiazaniach nowym mieszkańcom Dordrecht, np. zaƚatwienie kontraktu mieszkaniowego, zgƚoszenie dzieci do  przedszkola. Jednocześnie pomaga w usamodzielnieniu i adoptacji spoƚecznej.


Website VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland