Spring naar inhoud

Taalles

Nl Nederlands, En English, Fr Français, Es Español, Tr Türkçe, Ar العربية, Pl Polski, So Soomaaliya, Bb Tamazight, An Papiamento, Er Tigrinya, Ku Kurdish,


In het Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de samenleving. Dat geldt voor Dordtenaren met een migratieachtergrond, maar net zo goed voor Nederlandstalige mensen die beperkt zijn in hun taalvaardigheid.

In Dordrecht biedt onder andere het Da Vinci College cursussen Nederlands aan. Er zijn cursussen onder begeleiding van professionele docenten, maar ook taalgroepen met vrijwillige begeleiding.

Er zijn ook andere activiteiten waarmee de taal kan worden geoefend. Er zijn bijvoorbeeld fietslessen, lessen omgaan met de computer, activiteiten in de buurt en moedergroepen op de basisscholen. Hier oefenen de deelnemers spreekvaardigheid en er worden nieuwe contacten gelegd. Zo wordt meedoen in de Dordtse samenleving bevorderd.

Wie meer informatie wil over taallessen kan zich aanmelden via de website Taalonderwijsdrechtsteden.nl
Binnen enkele weken wordt er contact met u opgenomen.


Website Taalonderwijsdrechtsteden