Spring naar inhoud

Vluchtelingenwerk in Dordrecht

Nl Nederlands, En English, Fr Français, Es Español, Tr Türkçe, Ar العربية, Pl Polski, So Soomaaliya, Bb Tamazight, An Papiamento, Er Tigrinya, Ku Kurdish,


Asielzoekers en vluchtelingen worden in Dordrecht ondersteund door VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. Professionele beroepskrachten en vele vrijwilligers begeleiden hen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot zelfredzaamheid.

VluchtelingenWerk helpt bij alle praktische stappen die deze nieuwe Dordtenaren moeten nemen. Dit varieert van ondersteuning bij het afsluiten van een huurcontract tot het aanmelden van de kinderen bij een school. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.


Website VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland